Hétköznapi keresztek

Most szánjunk egy kis időt Jézus keresztje után a hétköznapjaink keresztjeire! Egy korábbi bejegyzésemben már szóba került a téma, mikor Szalézi Szent Ferenc szelíd üzenetét idéztem. Most Békefy Lajos, református lelkész egyik húsvéti, nagyon aktuális tanulmányát hívom segítségül:

töviskorona

„Az igazság ma is ki van téve a keresztre feszítésnek.A világ, melyet örököltünk eleinktől, az a nagypéntekbe torkolló bűn világa. A holokauszttal, Gulágokkal, Recskkel és Csernobillal, a politika hazugságcsapdáival. Nagypéntek egy-egy mai kínhozó szögét jelenti a kábítószer és az abortusz, az utcán, az iskolában és a családi otthonokban “halkan”, “diszkréten” elkövetett mindennapi erőszak és mindennapi lélekgyilkolás “oda fenn” és “ide lenn”. A kereszt kínját idézi és hozza ránk a piszkos levegő, a fertőzött víz, a gátlástalan széndioxid-kibocsátás, az aláíratlan kyotoi egyezmény, ami egyre jobban forró katlanná változtatja egész planétánkat. Agyonkezelt és mérgezett gyümölcsöt hajt már talpunk alatt a talaj, ezeket kínálják megejtő színekben a fogyasztás bálványtemplomai, a bevásárlóközpontok. Mindezek mögött az egyetlen “ősbűn” lapul és terjeszkedik alattomosan: az istenárnyékba, azaz hitetlenségbe zuhant, önző emberi természet, mérgezett lelkület és eltorzult gondolkodás. S az ebből fakadó mérgező tett. Mennyi jogtiprás azóta is! Mennyi golgotás kínt szülő szöget osztogat ember embernek azóta is, a szolgáló hatalomról még csak sejtelemmel sem rendelkező hatalomittas mai embertorzók! Ennek a szöget osztogató szemléletnek és manipulációnak jól mérhetők a csúcsteljesítményei: munkanélküliség, hajléktalanság, hontalanság, előítéletek, tudatos féligazságok, agyonhazudott siralmas való, szegénység, családok széthullása, jövővesztés, nemzetfogyás, más népeket messze felülhaladó gyűlölködés, irigység, morális és anyagi infláció. Ez a mai magyar csúszda, melyre egy egész nemzet került! Magyar a magyarnak hadüzenet nélküli ellensége. S hogy senki ne gondoljon valamiféle “csak” magyar Golgotára, csak minket verő magyar nagypéntekre, rögtön hozzáteszem: a keresztre feszítés jól beolajozott gépezete működik a nagyvilágban is. Robert Jay Lifton amerikai pszichológus, aki a társadalom lelkületének, közérzetének javításával foglalkozik, úgy írta le ezt a jelenséget, mint lelki kiszáradást, kiégést, közönyt, cinizmust, melyet a túladagolt információáradat, az egyoldalúan, mások kárára felhalmozott anyagi túltelítettség, a kevesek kezében koncentrált túlhatalom idéz elő. Ez az a közöny, kiégettség, ami egykor a római katonákat jellemezte, akik a kereszt alatt egykedvűen űzték kockajátékukat, miközben világdráma, a világmegváltás okkal üdvtörténetinek nevezhető eseménye játszódott le fejük fölött. A dráma ma is folytatódik. Nonstop dráma ez valójában. A kereszt alatt vak vezetők világtalanok millióit vezetik – félre ma is. El a kereszt igazától! A keresztre Feszített Krisztus igazságosságától, együttérzésétől, a megbocsátástól, az anyagi, jogi, társadalmi, szociális igazságosságtól, szolidaritástól, az irgalomtól – elfele, minél messzebb! Éljen az irgalmatlanság, hogy megéljünk belőle, a kegyetlen ököl- és könyékjog, vagy a szalonképessé tett törvényszegés, a magas pozicióval kozmetikázott és leplezett lopás!…

…A kereszt egyik oldaláról írtam eddig. Ez nagypéntekre mutat vissza, másik oldala – térben és időben is – húsvétra mutat előre. Ez a keresztről áradó reménysugár. Az egyik prágai templom keresztábrázolása alatt ez olvasható: Ave crux, spes unica – Üdv néked, kereszt, egyetlen reményünk! S ami még ennél is több és fontosabb: Jézus keresztre feszített karjai tárva vannak. Még ott is, még ma is! Nem a kereszté tehát a végső “szó”, nem a körülményeké, a történelemé, a démonizálódott sötét erőszaké, a pusztításé, a cinizmusé, a hazugságé! A Keresztrefeszített kitárt karjából isteni erő árad a világra, ránk. A körülmények hatalmán győzedelmes Krisztus hívása ez a harmadnap, a jövő felé. Oda az út az elfogadott, vállalt és feldolgozott, mert feldogozható egyéni, közösségi nagypéntekeken át vezet. Legalább ebben egyetemes esélyegyenlőségünk van – mindennek ellenére! Húsvéttól beragyogott, áldást hozó, kijózanító, Krisztushoz vezető nagypénteket, Benne megértett személyes golgotákat kívánok minden kedves olvasómnak!”

nyúl

Ehhez csatlakozom most rozoga testtel de felszárnyaló lélekkel én is. A sonkát és tojást már megvettem, holnap végighallgatom az egyik Bach-passiót, ez elengedhetetlen. Valamelyik nap még ideteszem Pilinszky János rendkívüli  gondolatait az egyes életkorok hétköznapi keresztjeiről, meg ha érdemesnek találok valamit a „virrasztgatásaim” olvasmányaiból… 🙂

Reklámok