A Te kereszted

Hétvége van, ilyenkor az egészségügyben a fű sem nő, ne rontsunk hát rá mi sem, mint a baloldal szokott a nemzetére! Ilyenkor tél végén a tyúkok is megfontoltan tojnak, valamint az olvasott blogok listáját végigzongorázva a blogbaromfiudvarban is csekélynek mutatkozik a termés. Én bezzeg nyomom itt napról-napra a friss tikmonyt, mi lesz, ha elfogy a belevaló? (Fene a metaforás fejembe, már megint elfelejtettem, hogy voltaképp kakas valék vagy mi!)

A tegnapi bejegyzésemre ismét szívmelengető, olykor metafizikai túlzástól sem mentes hozzászólások érkeztek. Perenne fölelevenítette korábbi analóg életszakaszát, amikor három gyermek mellett kellett legyűrnie a nehézségeket. Rögtön eszembe jutott régi olvasmányom, Szalézi Szent Ferenc rövid verses üzenete, amely nekem mindig segítséget nyújtott.

A figyelmes olvasónak szerintem már nyilvánvaló a világnézetem. A hitem – bár jó alapokon nyugszik – mindig megkísértett hit volt. Inkább vallom magam „istenkereső pokoljárónak”, mint lennék a Prohászka Ottokár-i diadalmas vallás harcos zászlóhordozója. Harminc éves tanításom alatt az állami iskolában soha nem hangzott el tőlem olyasféle mondat, hogy Isten léte tény és punktum. Legfeljebb olyan: „Az Isten itt állt a hátam mögött. És én megkerültem érte a világot.” Az én hitem inkább intellektuális és morális hit, a spiritualizmussal és főleg a ritualizmussal már vannak problémáim. Jézus tanítványaihoz címzett útmutatását („Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet!”) én nem úgy értelmezem, hogy mindenáron meggyőzöm a pogányt vagy a kétkedőt, netán jól beleverem a fejébe az igazságot, hadd féljen tőle, és jól ne felejtse el. Én azt vallom, az Ő üzenetét el kell helyeznünk az életünkben. És ha valakinek feltűnik esetleg az önzetlen szeretet, az majd utánanéz az eredetének. Jaaj, de ez nem sikerül ám mindig, barátaim! Hányszor-hányszor nem sikerül! Ezért sem unalmas az élet, miként a hegynek újra nekivágó Sziszüfosznak sem.

Az alábbi gondolatmenetet sem térítési szándékkal idézem ide. Egy ateista is használja a népi bölcsességeket: teher alatt nő a pálma; minden rosszban van valami jó. Ugyanakkor minden ember lázad, hívő és hitetlen egyaránt. Számomra borzasztó a ma gyakran hallott szófordulat: Elegem van! Gyakran elégedetlenkedő lényünkből rendre felfakad, akár az istentagadás érveként is elhangzik: Ha szeret az Isten, miért a sok szenvedés?

Mikor először olvastam e sorokat, figyelmetlenül átszaladtam rajta, mint oly sokszor egy-egy leírt imádságon. Nem értettem. S miként egy versnél, többször nekirugaszkodva, átgondolva döbbentem rá a lényegre: Ez nem ima, nem Istenhez szól! Hozzád szól mérhetetlen szeretettel, „hogy egészen önmagaddá légy…”!

A Te kereszted

Ha minden angyal, a világ minden lángelméje
tanulmányozta volna,
mi válik hasznodra ebben vagy abban a helyzetben,
miféle szenvedés,
kísértés vagy fájdalmas veszteség,
nem találhattak volna
hozzád illőbbet,
mint az, ami ért.
Isten örök gondviselése
kezdettől fogva kigondolta,
hogy ezt a keresztet saját Szívéből
értékes ajándékként adja.

Mielőtt elküldte volna,
mindentudó szemével megszemlélte,
isteni értelmével átgondolta,
bölcs igazságosságával megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelengette.

Mind a két kezével megmérte,
hogy egy milliméterrel se legyen nagyobb,
egy milligrammal se legyen nehezebb a kelleténél.

Azután megáldotta szent kezével,
fölkente kegyelmével,
beléje lehelte vigaszát,
és még egyszer rád és bátorságodra pillantott.
Így most egyenesen az égből jön feléd,
mint Isten hívása,
s könyörülő szeretetének ajándéka,
hogy egészen önmagaddá légy,
és Istenben megtaláld beteljesülésedet.

Reklámok